Teamtraining

Een afwisselende teambuilding activiteit. In deze teamtraining nemen we jouw team onder de loep. We kijken naar ieders rol in het team en naar de manier waarop wordt samengewerkt.  Je leert elkaar beter kennen op persoonlijk vlak en op professioneel vlak. Misschien maak je kennis met nog niet ontdekte kanten van elkaar.

Deze training is een uitgebalanceerd geheel van groepsoefeningen, individuele denkopdrachten en veel interactieve werkvormen. Er wordt gesproken, gebrainstormd en gespeeld. We werken veel met oefeningen uit improvisatietheater. Deze zijn zowel leuk als leerzaam. Samenwerken op een podium werkt hetzelfde als samenwerken op de werkvloer. Bovendien schept luchtigheid meer ruimte voor openheid.

Aan het eind van de teamtraining heb je geleerd:

 • Inventarisatie rollen binnen het team
 • Je weet waar jouw kracht zit en waar nog kansen liggen
 • Inzicht in interactiestijlen van jezelf en de ander
 • Je leert je collega’s beter kennen; teamgevoel wordt versterkt
 • Iedereen heeft een persoonlijk actiepunt geformuleerd

OR- training: Imago en identiteit

Een OR is een samensmelting van individuen met verschillende achtergrond en wellicht een verschil van visie. In deze training krijg je meer inzicht in de manier waarop jouw OR functioneert. En gebruik je deze kennis direct in praktijksituaties.

We kijken met elkaar naar de motivatie van de verschillende leden en de verwachtingen onderling. Ook kijken we hoe jullie OR zich profileert binnen de organisatie en wat je kunt veranderen aan de externe communicatie.

Hoe communiceer je met de achterban? Hoe betrek je collega’s bij jullie werk? Hoe presenteer je aanbevelingen aan de directie?

Na deze training heb je een heldere blik op waar jullie voor staan. Waar verbeterpunten liggen, en welke stappen jullie gaan ondernemen voor een sterk (er) imago binnen je organisatie.

De training bestaat uit 2 gedeeltes:

Identiteit
We kijken naar de binnenkant van jullie OR. Wat zijn jullie afzonderlijke drijfveren? Hoe goed kennen jullie elkaars capaciteiten? Wat vinden jullie belangrijke actiepunten? Welke boodschap wil je naar buiten toe uitstralen? Vervolgens kijken we of we alle afzonderlijke belangen kunnen samenvatten in 1 identiteit: waar staan jullie voor?

Imago
Soms zit er een hiaat tussen wat je wilt uitstralen (identiteit) en hoe andere partijen jullie zien (imago). Dit heeft invloed op hoe jullie achterban met jullie informatie omgaat, of hoe het contact met de leidinggevenden verloopt.

We gaan samen kijken hoe jullie imago dichterbij jullie identiteit komt te liggen.

We brainstormen en maken plannen en oefenen praktijksituaties middels rollenspellen. Ook gaan we ‘live’ oefenen met presenteren: Een onderhandeling met een directeur. Een presentatie van resultaten aan de achterban. Of een casus die je zelf aanlevert.

Aan het eind van de OR- training heb je geleerd:

 • reflectie op functioneren van jezelf en als team
 • inzicht in elkaars motivaties
 • kennis van elkaars sterke punten en valkuilen
 • bepaling van gewenste identiteit van jullie OR
 • bewustwording van jullie imago
 • er zijn actiepunten geformuleerd voor verbetering
 • er is gewerkt aan presentatietechnieken / communicatievaardigheden
 • er is geoefend met gesprekken met jullie eigen casuïstiek